Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

واحد فروش روئین نور

هدف واحد فروش در شرکت روئین نور، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. واحد فروش در رسیدن به این هدف نقش مهمی را در مجموعه فعالیتهای بازاریابی ایفا می کند. همکاران ما در واحد فروش شرکت روئین نور، بیش از گذشته قدرتی پویا و متخصص را در بازار صنایع روشنایی و مبلمان شهری و سازه های فلزی ایفا می کنند و تلاشهای آنها اثر مستقیم بر فعالیتهای متنوع و مختلف شرکت دارد.این واحد محصولات شرکت را به مشتریان معرفی می کنند و سفارشات فروش را که منجر به ارسال محصولات برای مشتریان می شود دریافت می کنند.موقعیت محصولات شرکت را در بازار صنایع روشنایی و مبلمان شهری و سازه های فلزی حفظ می کنند، وضعیت رقبا را ارزیابی می کنند و نهایتاً زمینه های موفقیت و پیشرفت شرکت را فراهم می آورند.  واحد فروش شرکت روئین نور با سابقه ای طولانی در زمینه سازه های فلزی، محصولات روشنایی و مبلمان شهری،با این هدف کارخودراشروع کردکه بتواندکلیه درخواستهای مشتریان را با درنظرگرفتن پیشنهادهای آنها درسطح ایران و کشورهای همسایه برآورده نماید و قادر باشد محصولات را با کیفیت مناسب و حفظ و ارتقاء آن همواره به مشتریان ارائه دهد .

مدیریت شرکت روئین نور، همواره سعی کرده است که واحد فروش، درجهت پیداکردن بازارهای جدید و قراردادن سهمی از بازارمحصولات جدید،برای این شرکت، گام بردارد.براین اساس واحد بازاریابی، به همراه واحد مهندسی و کارشناسی، فعالیت خود را از همان ابتدا در کنار واحد فروش شروع کرد.این قسمت با همکاری کارشناسان فروش خود، هرساله محصولاتی جدید به لیست محصولات شرکت اضافه کرده است تا بتواند تمامی نیازهای مشتریان را در زمینه روشنایی و مبلمان شهری فراهم کند.بخش مهندسی فروش پاسخگوی کلیه پیشنهادات و شکایات مشتریان دررابطه باکیفیت محصولات می باشد و دراین رابطه با استفاده ازخدماتی کامل و برتر از جمله، اعزام تیم های کارشناسی برای محاسبه دقیق اماکن و تعیین بار مالی پروژه توانسته است، سهم زیادی از بازار و تعداد وسیعی ازمشتریان رابه خود اختصاص دهد.