Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

افتتاح کارخانه ساخت چراغ های LED

 

افتتاح خط تولید پرژکتورهای LED  توسط شرکت مهندسی روئین نور آریا

شرکت مهندسی روئین نور آریا به رغم داشتن نیروهای متخخصص و مجرب در خصوص صنعت روشنایی ،موفق به افتتاح کارخانه شماره 2 این مجموعه جهت تولیدات روشنایی LED مطابق با

  استانداردهای روز دنیا و زیبایی شناسی شهری گشته است.امید است بتوانیم از این مهم سربلند بیرون بیاییم و گام مهم دیگری در صنعت کشور ایفا نماییم.

این مجموعه در شهرک صنعتی قطب اراک به افتتاح رسید.

 

                                        شرکت مهندسی روئین نور آریا